Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Μέντορας : Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου


Παραλάβαμε το νέο τεύχος του Π.Ι.


Μέντορας/Μentοr

ΤΕΥΧΟΣ 12
2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΖΥΜΙΠΔΗΣ . 3 Η αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών
Λογισµικών των Μαθηµατικών

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

ΣΟΝΙΑΚΑΦΟΥΣΗ 19 Αξιολόγηση στα µαθηµατικά και

σχολική αποτυχία: Η περίπτωση

των µαθητών των εσπερινών σχολείων

ΧΡΥΣΑΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 36 Πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων
και Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας: Μ
ια πρώτη προσέγγιση

ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ . 49 Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση µε
τη χρήση ΤΠΕ υπό την οπτική

της µαθητοκεντρικής προσέγγισης

ΙΩANNHΣ XPIΣfAΚOΠOYΛOΣ 63 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και

Διαλεκτική Συµβουλευτική σε θέµατα
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 77 Το χαρτοφυλάκιο επιδόσεων και
δραστηριοτήτων του µαθητή
(portfolίo)
ως εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησής του

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΓΑΚΟΣ 87 Διαπολιτισµικές προσεγγίσεις

και εικαστική αγωγή: Ένα project
µε εργαλείο τον χάρτη στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 103 Η µοναξιά και η έννοια του εαυτού
στα παιδιά των τελευταίων τάξεων
του Δηµοτικού Σχολείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 118 Σχολική βία και ετερότητα στην Ελλάδα:

Η αναγκαιότητα της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ 139 Διαφορές τάξης και φύλου

στις στάσεις µαθητών και µαθητριών
Δηµοτικού, Γυµνασίου και

Λυκείου προς τη Φυσική Αγωγή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 152 Παράγοντες καθορισµού της εσωτερικής
παρακίνησης στο µάθηµα

της Φυσικής Αγωγής

ΣΊΑΥΡΟΣ ΓΡΟΣΔΟΣ 168 Οπτικά µηνύµατα στα εξώφυλλα
των σχολικών βιβλίων
:

Μια απόπειρα ερευνητικής προσέγγισης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ 184 Προβλήµατα ανάγνωσης και ερµηνείας
των χαρτών για το µάθηµα της
Γεωγραφίας στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 209

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 211

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 223


Δεν υπάρχουν σχόλια: