Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

«Ιδού γαρ ήλθε δια του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω»

Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ Ε­ΔΕΣ­ΣΗΣ ΠΕΛ­ΛΗΣ

ΚΑΙ ΑΛ­ΜΩ­ΠΙΑΣ

Προς τον ευλαβή Κλήρο και τον ευσεβή

λαό της καθ ἡ­μᾶς Ιεράς Μη­τρο­πό­λε­ως

«Ιδού γαρ ήλθε δια του σταυρού,

χαρά εν όλω τω κόσμω»

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη.

Την Εβδομάδα αυτή, που την ονομάζουμε μεγάλη, και που αρχίζει από το βράδυ των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, δύο έννοιες και βιώματα κυριαρχούν μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας, αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων. Το πρώτο είναι το ζωοποιό πάθος του Χριστού. Το πάθος του Κυρίου έχει πολλές σωματικές και ψυχικές πλευρές, όπως π.χ. τα κτυπήματα και τους ραβδισμούς που δέχθηκε το σώμα του, αλλά και την αμφισβήτηση και μοναξιά που υπέστη η ψυχή του Σωτήρος μας. Έπαθε ως άνθρωπος για την λύτρωση του γένους μας από την καταδυνάστευση του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Εκουσίως ο Χριστός πορεύθηκε στον Σταυρό, για να μας χαρίσει την ελευθερία. «Νυν η ψυχή μου τετάρακται. Και τι είπω; Πάτερ, σώσoν με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην» (Ιω. 12, 27). Ο θάνατος του Χριστού είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Ενώ ο ίδιος είναι η ζωή των απάντων, θεληματικά βαδίζει προς τον θάνατο, «ίνα οι πάντες ζήσωμεν εν αυτώ», κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας. Ο Σταυρός του Χριστού έγινε το σπέρμα της ζωής των ανθρώπων. Επειδή η αρρωστημένη κατάσταση του ανθρώπου ήταν ανίατη και κανένα φάρμακο, όπως π.χ. ο λόγος των προφητών, δεν ήταν ικανό να θεραπεύσει την ασθένειά μας, χρειασθήκαμε ισχυρότερο φάρμακο για την φοβεροτάτη ασθένεια, και το φάρμακο αυτό ήταν ο Υιός του Θεού (Γρηγόριος ο Θεολόγος).

Το άλλο γεγονός της εβδομάδος αυτής είναι η Ανάσταση του Χριστού. Η νύκτα της Αναστάσεως «της κεχυμένης τήσδε νυκτός αντίπαλος», δηλαδή είναι αντίπαλος της προηγουμένης καταστάσεως, που παρομοιάζεται με απέλπιδα νύκτα. Το πρωτόγονο λύεται σκότος, όλα έρχονται στο φως, μπαίνουν σε τάξη, αποκτούν είδος και η ακοσμία του κόσμου τελειώνει, παρατηρεί ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο αρχαίος όφις νεκρώνεται και μαζί με αυτόν όλες οι δυνάμεις του. Η Ανάσταση του Χριστού καταξιώνει τα πάθη του. Χωρίς τα πάθη η Ανάσταση θα ήταν κενό γεγονός. Επίσης και χωρίς την Ανάσταση τα πάθη θα ήταν μια τραγική κατάσταση. Μεγάλη Παρασκευή και η ημέρα της Αναστάσεως συνιστούν την σωτηρία μας. Με την Ανάσταση ήλθε στον άνθρωπο η ζωή της Βασιλείας του Θεού, καταλύθηκε του θανάτου το κράτος, έγινε άλλη γέννηση του ανθρώπου, βίος έτερος, άλλο είδος ζωής, η μεταστοιχείωση της φύσεώς μας.

Με την παρακοή του ο άνθρωπος έγινε δούλος της αμαρτίας και του θανάτου − «Πας ο ποιών την αμαρτίαν δούλός εστι της αμαρτίας» (Ιω. 8,34), είπε ο Κύριος − ενώ με την Ανάσταση του Θεανθρώπου στο πρόσωπό Του γίνεται ο καθένας πάλι ο ηγεμόνας της κτίσεως, κυριαρχεί επί της οικουμένης. «Και γαρ η ανθρωπίνη φύσις η πρώην δουλεύουσα, νυν εν Χριστώ άρχει πάντων», παρατηρεί σοφά ο άγιος Θεοφύλακτος. Έχοντας όλα αυτά υπ' όψη μας, θα θέλαμε να τονίσουμε πως ο πνευματικός νόμος, όπως τον διέγραψε το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού, είναι υπόδειγμα για όλους. Σήμερα μάλιστα που διερχόμαστε τις πονηρές αυτές ημέρες της ποικιλομόρφου κρίσεως, το Πρόσωπο του Κυρίου είναι το κατ' εξοχήν υπόδειγμα της ζωής μας. Έχουμε πάθη διάφορα, προσωπικά, εμπάθειες, κακότητες, ιδιοτέλειες, φιλαυτίες, φιλοχρηματίες και επιθυμίες κακών. Όπως επίσης διερχόμαστε και πολλές άσχημες καταστάσεις, ψυχολογικούς καταναγκασμούς, οικονομικές διακρίσεις, καταστροφή των ονείρων και επιδιώξεών μας, ισοπέδωση της ελπίδος μας και άλλα πολλά. Βλέποντας τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Ιησού δεν αποθαρρυνόμαστε, αλλά παίρνουμε θάρρος και παλεύουμε γνωρίζοντας πως τα πάθη τα διαδέχεται η Ανάσταση, την οδυνηρή κατάσταση της αμαρτίας η ελευθερία της χάριτος, την απελπισία η ελπίδα, την δυσκολία η άνεση, την λύπη η χαρά. «Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω».

Ως Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας εύχομαι σε όλους, κλήρο και λαό, άρχοντας και απλούς ανθρώπους, επιφανείς και απλούς αγωνιζομένους, να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις των παθών και να καταλήξουν στην προσωπική τους ανάσταση.

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Πά­σχα 2011

Πρoς Θεόν ευχέτης,

Ο Μη­τρο­πο­λί­της

† Ο Ε­δέσ­σης, Πέλ­λης και Αλ­μω­πί­ας Ι­Ω­ΗΛ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

HΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Στο 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών την Τρίτη 12 Απριλίου 2011 και στο πλαίσιο του μαθήματος Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ), διοργανώθηκε, από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του ΣΕΠ, Ημέρα Σταδιοδρομίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κλήθηκαν και παρουσίασαν τις επαγγελματικές προοπτικές του επαγγέλματός τους 10 ομιλητές από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.

Στο φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου, συγκεντρώθηκαν 100 περίπου μαθητές της Α’ τάξης και παρακολούθησαν το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Γιαννιτσών κ. Παπαδόπουλο Σεραφείμ, τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Πυραργό Μποζαρδένη Ευάγγελο, τον εκπρόσωπο του Στρατού Λοχαγό Μιχαλετζάκη Μιχαήλ και τον εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ Βάγγο Γεώργιο.

Επίσης στην εκδήλωση κλήθηκαν να μιλήσουν για το επάγγελμά τους ο κ. Ανθυμίδης Ηλίας θερμοϋδραυλικός, η κ. Λούσπα Ερασμία τεχνολόγος γεωπόνος, ο κ. Σαρηπαλόγλου Γεώργιος ψυκτικός, η κ. Τριανταφυλλίδου Κυριακή δημοτικός υπάλληλος, ο κ. Τσακπινάκης Εμμανουήλ μηχανικός αυτοκινήτων και ο κ. Κάτσανος Αθανάσιος ηλεκτρολόγος.


Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Kαλλιτεχνικά κινήματα στη ζωγραφική - αισθητική αγωγή


Την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

στα πλαίσια του μαθήματος της αισθητικής αγωγής

το τμήμα της Γ τάξης των βρεφονηπιοκόμων

του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών παρουσίασε στην βιβλιοθήκη

« συγκροτήματος σχολείων 1ου - 2ου ΕΠΑΛ και 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών»

την εργασία του με θέμα «Kαλλιτεχνικά κινήματα στη ζωγραφική».

1ος Στόχος της εργασίας δεν ήταν τόσο να εντρυφήσουν τα παιδιά

στην ιστορία της τέχνης όσο να μάθουν τα βασικά χαρακτηριστικά

της τέχνης των ζωγράφων των διαφόρων καλλιτεχνικών κινημάτων

και να αναγνωρίζουν τα έργα που ανήκουν σε αυτά τα κινήματα.

2ος Στόχος της εργασίας ήταν να μπουν στην διαδικασία της έρευνας

μέσα από το διαδίκτυο και να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν

τις χρήσιμες πληροφορίες από τις περιττές.

3ος Στόχος ήταν να έρθουν σε επαφή με τα έργα τέχνης με σκοπό

να τα χρησιμοποιήσουν ως εποπτικό υλικό για τη δημιουργία

ημερησίων προγραμμάτων στον Παιδικό Σταθμό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Τον παραπάνω πίνακα του Βασιλείου

με τίτλο ‘η καθαρή Δευτέρα’ θα μπορούσαμε

να τον επιλέξουμε ως εποπτικό υλικό για

· να μιλήσουμε με τα παιδιά για την επικαιρότητα.

· Να παίξουμε παιχνίδια παρατηρητικότητας

· Να μιλήσουμε για τα χρώματα

· Να μιλήσουμε για τα σχήματα

· Να μιλήσουμε για τη διατροφή στην περίοδο της νηστείας.

· Να δραματοποιήσουμε τον πίνακα φτιάχνοντας μια ωραία ιστορία.

· Να φτιάξουμε στο εργαστήριο των εικαστικών έναν χαρταετό.

· Να γίνουμε οι ίδιοι χαρταετοί που πετάνε ψηλά χρησιμοποιώντας

· ως μουσική υπόκρουση τη μουσική της Δελληγιαννάκη ‘οι χαρταετοί’

· πότε δυνατά, πότε απαλά, εισάγοντας με βιωματικό τρόπο

την έννοια της έντασης στη μουσική.

· Να πλαστικοποιήσουμε τον πίνακα και να φτιάξουμε ένα παζλ

· Να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας σχετικά με τον πίνακα λέγοντας

αν μας αρέσει και αν θα θέλαμε να είμαστε μέσα σε αυτόν και γιατί.

Με όλα τα παραπάνω απευθυνόμαστε στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Διαγωνισμός Ζωγραφικής και Κειμένων των Πολιτιστικών Δ. Ν. Πέλλας.

Έργο μαθητών ειδ. ΕΦΤΕ 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Στους μαθητές του σχολείου μας
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό
των Πολιτιστικών Δ. Ν. Πέλλας
Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Καθηγητών
και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Ευχόμαστε καλή Επιτυχία.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Η Μαρίζα Ντεκάστρο στη βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ ΓιαννιτσώνΣτα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου,
επισκέφτηκε το 1o ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
η συγγραφέας Μαρίζα Ντεκάστρο
στις 5 Απριλίου 2011 και συζήτησε
με μαθητές της Γ τάξης.
Παρουσίαση του συγγραφικού έργου έγινε
από τη Φιλόλογο Χ. Αλεξάνδρου


Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Θεολογικά στοιχεία του Ακαθίστου Ύμνου στο Α.Λ.Π. Γιαννιτσών

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
τη Δέκατη εκδήλωση της 15ης περιόδου 2010 -2011
του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Γιαννιτσών,
που οργανώνεται με τη συνεργασία

της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ Δήμου Πέλλας

τη Δευτέρα 11Απριλίου 2011 και ώρα 7.30μ.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Πέλλας.

Θέμα:"Θεολογικά στοιχεία του Ακαθίστου Ύμνου"
Ομιλητής : Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Θεολογικής Α.Π.Θ.

Παρακαλούμε για την προσέλευση των μελών και

φίλων της Εταιρείας και του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου.

Είσοδος Ελεύθερη.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Τα δάση μας … Τα Κάλλη μας και Άνθρακες ….. ο Θησαυρός (Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ)

H Διεύθυνση, ο Σύλλογος Καθηγητών

και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών,

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας

στο Κ.Π.Ε. Μελίτης Ν. Φλώρινας

για την προσφορά βιβλίων και

οπτικοακουστικού υλικού στη Σχολική βιβλιοθήκη μας.

· Δυο Εκπαιδευτικά πακέτα (2009),

Τα δάση μας … Τα Κάλλη μας

και Άνθρακες ….. ο Θησαυρός.

· Βιβλία, ψηφιακοί δίσκοι

και ενημερωτικά φυλλάδια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης