Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Λουδίας - Πάϊκο : Εκδόσεις ΚΠΕ ΓιαννιτσώνΤο Πρόγραµµα «Λοuδίας το Ποτάµι µας: Ποτάµι ή Αποστραγγιστικό Κανάλι;» είναι το πρώτο πρόγραµµα που σχεδίασε η Παιδαγωγική Οµάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γιαwιτσών από την ίδρυσή του. Το θέµα του προγράµµατος προσδιορίζει χωροταξικά το ΚΠΕ Γιαwιτσών δεδοµένου ότι οι δραστηριότητές του λαµβάνουν χώρα στην περιοχή Μηδέν του Λουδία ποταµού.

Οι δραστηριότητες του προγράµµατος αναπτύσσονται έτσι ώστε τόσο οι
μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα να αποκοµίζουν βιωµατικά τις πληροφορίες οι οποίες και οδηγούν στην εξαγωγή τελικού συµπεράσµατος «Ποτάµι ή Κανάλι;»

Δίνοντας έµφαση στον υγροβιότοπο του ποταµού Λουδία αναπτύσσονται
διαθεματικές δραστηριότητες συνδέοντας την Ιστορία, τη Βιολογία, τη Χηµεία, τη
Γεωγραφία, τη Φυσική, την Υδρολογία, τη Βιοχηµεία, τη Μικροβιολογία, τη Γυµναστική.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις χαρές που µπορεί να αποκοµίσει κανείς συµµετέχοντας σε δράσεις κοντά στις όχθες του ποταµού.
Ο σκοπός είναι βιώνοντας να αγαπήσει κανείς τον τόπο αυτό, έτσι ώστε να τον φροντίσει και να τον προστατέψει.
Οι προτάσεις για ορθή διαχείριση του ποταµού καθώς και οι προτεινόµενες εναλλακτικές λύσεις, που αβίαστα προκύπτουν από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, στοχεύουν στην αειφορική διαχείριση του ποταµού και στην αειφορική ανάπτυξη της περιοχής.

Ελπίζουμε η προσπάθεια της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Γιαννιτσών να
συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την οικοδόμηση της οικολογικής συνείδησης αφ' ενός και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη δημιουργία ενεργών πολιτών αφ' ετέρου µε στόχο την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Εκ µέρους της Π.Ο. του ΚΠΕ
Η Υπεύθυνη λειτουργίας
του ΚΠΕ Γιαννιτσών
Βάσω Βυρώζη


Το Πρόγραµµα «Πάίκο το Δάσος µου, το Δάσος σου, το Δάσος όλων
µας» είναι το νεώτερο σχετικά πρόγραµµα που συνέταξε, υλοποίησε και εκπονεί η Παιδαγωγική Οµάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γιαννιτσών.
Ο τίτλος του προγράµµατος πηγάζει από την ανάγκη να καταστεί σαφές ότι το δάσος είναι και δικό µου και δικό σου και είναι υπόθεση όλων µας.
Το πρόγραµµα αναπτύσσεται έτσι ώστε µέσα από τις δραστηριότητες στο Κέντρο και στο πεδίο να δοµείται σταδιακά η βιωµατική γνώση των ωφελειών που προσφέρει το δάσος και των κινδύνων που απειλούν αυτό.
Το Πάϊκο είναι το βουνό των Γιαwιτσών. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά της πόλης των Γιαννιτσών και το πρόγραµµα του ΚΠΕ Γιαννιτσών υλοποιείται µέσα στο δασικό οικοσύστηµα του Πάϊκου.
Στο παρόν εγχειρίδιο που αποτελείται από το θεωρητικό µέρος και τα φυλλάδια εργασιών και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα σε µαθητές/τριες, γίνεται η προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να αποβούν ικανές ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να υλοποιήσει τις προτεινόµενες δραστηριότητες στο φυλλάδιο εργασιών.

Υλοποιώντας µια-µια τις δραστηριότητες του προγράµµατος οικοδοµείται κλιµακωτά η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση, η αµφισβήτηση, η κριτική σκέψη και η δηµιουργία τελικά ενεργών πολιτών µε σκοπό την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων.

Εκ µέρους της Π.Ο. του ΚΠΕ

Η Υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ Γιαννιτσών

Βάσω Βυρώζη

Δεν υπάρχουν σχόλια: