Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 20.10.1912


ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενθυμούμαι από τα παιδικά μου χρόνια, της δεκαετίας του 1940, τη
μάνα μου να μου διηγείται ότι κατά τη μάχη των Γιαννιτσών, 19-20 Οκτω-
βρίου του 1912, ήταν ενάμιση έτους περίπου και της έλεγαν οι γονείς
της: Πώς κάνουν τα κανόνια; Κι απαντούσε: Μπουμ - μπαμ.

Ήταν η πρώτη σύνδεσή μου με τη μάχη των Γιαννιτσών, την τόσο φο-
νίκη αλ\ά και ένδοξη, του Α' Βαλκανικού Πολέμου. Στο σχολείο δυστυ-
χώς δεν είπαμε τίποτα σχετικά με τη μάχη εκείνη, γιατί δεν περιλαμβα-
νόταν στα βιβλία.

Έτσι όταν έγινα δάσκαλος, ασχολήθηκα ειδικά με το θέμα και πάντο-
τε έπαιρνα την τάξη μου και πηγαίναμε στους λόφους του Ταλαμπάζ και
των βορείων κοιμητηρίων της πόλης και τους ανέλυα τα της ιστορικής
μάχης επί του πεδίου διεξαγωγής της. Είχα πάρει μάλιστα
πληροφορίες
και από ζώντες της εποχής εκείνης, τους αειμνήστους Γραικό Μιλτιάδη
και Κωνσταντίνο Μπόσκο.

Έτσι μετά τη σχετικά ομιλία στο πρόγραμμα του Α.Λ. Πανεπιστημί-
ου με θέμα τη Μάχη των Γιαννιτσών από τον φίλο Δημήτριο Χατζη-
βρέττα, του κάναμε πρόταση το κείμενο να εκδοθεί σε ένα μικρό βιβλίο,
αφού εμπλουτίσει το θέμα του, προς χρήση κυρίως μαθητών
Α'θμιας και
Β'θμιας Εκπαίδευσης και όχι μόνον. Ειδικότερα θέλαμε να εξυπηρετηθεί
το μάθημα της τοπικής ιστορίας της Γ' Γυμνασίου.

Κω τώρα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε εκτυπωμένο το
ενδιαφέρον αυτό βιβλίο.

Στην υλοποίηση της έκδοσης συνέβαλε ο Μπόλλας Κων. Δημήτριος
εργολάβος, πολιτικός μηχανικός με την τεχνική εταιρεία του, που κάλυ-
ψε ευγενώς τη δαπάνη έκδοσης. Ήταν μια προσφορά προς τον σεβαστό
διδάσκαλό του.

Τους ευχαριστούμε εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας αμφοτέρους,
τόσο τον συγγραφέα, παλιό συνεργάτη μας στο Δ.Σ. του Συλλόγου, όσο
και τον χορηγό και Μεγάλο Ευεργέτη μας.

Ευχαριστούμε επίσης τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης μας καθηγητή

Τάσο Κιουλμουράτογλου για την τεχνική βοήθειά του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χριστάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια: