Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Οι μαθήτριες του τμήματος Υ.Π. του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν από το Εκπαιδευτικό CD ROM με τίτλο
"Νοσηλευτικές δραστηριότητες στην Παιδιατρική Νοσηλευτική"
την ενότητα "Παρεντερική χορήγηση φαρμάκων".
Οι καθηγήτριες του τομέα με τη βοήθεια του ψηφιακού υλικού
έδωσαν την ευκαιρία στις μαθήτριες να γνωρίσουν
καλύτερα το αντικείμενο που διδάσκονται θεωρητικά μέσα στην τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: