Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Νέα έκδοση του ΚΠΕ Γιαννιτσών

Παραλάβαμε από το ΚΠΕ Γιαννιτσών το βιβλίο
«Πελλαία Χώρα»
Ταξιδεύοντας στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον μας.


Το βιβλίο παρήγαγε η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Γιαννιτσών
κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά «με την ευχή
να συνδράμει, όπως χαρακτηριστικά τονίζει η υπεύθυνη
του ΚΠΕ Γιαννιτσών κ. Βυρώζη Βασιλική,
στην προσπάθεια που καταβάλετε από όλους μας
κατά την εκπαίδευση για την Αειφορική Εκπαίδευση».

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Αρχές Βιωσιμότητας»,
γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές αειφορίας.
Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Η Αρχαία Πέλλα»
αναδεικνύονται ο σχεδιασμός και οι αρχές που
εφαρμόσθηκαν στον οικισμό της Αρχαίας Πέλλας.
Στο τρίτο μέρος με τίτλο «Ανάπτυξη του προγράμματος»,
γίνεται αναφορά στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά
του προγράμματος, αναπτύσσονται οι διδακτικοί του
στόχοι και περιγράφεται η πορεία διδασκαλίας με τις
αντίστοιχες δραστηριότητες στο πεδίο και στο ΚΠΕ.
Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό
και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Θερμά συγχαρητήρια στην υπεύθυνη
και την Π.Ο. του ΚΠΕ Γιαννιτσών

Δεν υπάρχουν σχόλια: