Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Ημερήσιο Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Έγινε προβολή ταινίας στους μαθητές
του τμήματος Β2 Υγείας Πρόνοιας
του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών με θέμα:
«Το Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα».
Επιμέλεια παρουσίασης: καθηγήτριες Τομέα Υγείας .

Συνάντηση - συζήτηση.

Στο χώρο της βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε
συνάντηση καθηγητών του τομέα Γεωπονίας
και συζητήθηκαν θέματα της ειδικότητας τους.

Εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Συγκεντρώθηκαν στη βιβλιοθήκη γονείς και κηδεμόνες
μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και μετά από ψηφοφορία
έγινε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: