Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Ενημέρωση μαθητών τομέα Γεωπονίας.

Οι μαθητές του Τμήματος Β΄Γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
ενημερώθηκαν από τον υπ. καθηγητή της βιβλιοθήκης
για τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης και είχαν
την ευκαιρία να δουν τα βιβλία της ειδικότητας τους.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Έγινε προβολή ταινίας στους μαθητές του τμήματος Β΄ Υγείας
του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών με θέμα:
«Το Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα».
Επιμέλεια παρουσίασης: καθηγήτριες Τομέα Υγείας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: