Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Στα πλαίσια του μαθήματος
«Εργασίες σύγχρονου γραφείου»,
οι μαθητές του τμήματος Β΄ Οικονομίας
του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, παρακολούθησαν
ενημερωτική παρουσίαση
με θέμα: «Χρήση Βιβλιοθηκονομικών
Εργαλείων και προτύπων».
Ο υπεύθυνος καθηγητής της βιβλιοθήκης
με τη βοήθεια οπτικού υλικού ενημέρωσε τους
μαθητές για τον τρόπο ταξινόμησης των βιβλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: