Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1ου ΕΠΑ.Λ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Για πρώτη φορά το 1971 λειτουργούν στην πόλη των Γιαννιτσών Σχολές Εργοδηγών Μέσης Εκπ/σης και Κατωτέρα Τεχνική Σχολή.
Το 1977 με το νόμο 576 καταργήθηκαν οι παραπάνω Σχολές και δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ) με τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και την Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ) – Μέση Σχολή νέου τύπου.
Οι πρώτες σχολές στεγάστηκαν σε ιδιόκτητα κτίρια στην Παλιά Αγορά των Γιαννιτσών και συγκεκριμένα στο κτίριο των Καρυπίδη Μιχάλη, Νικολαίδη Ισαάκ, Τσιτλακίδη . Υπήρχαν πολλά προβλήματα από πλευράς στέγασης - αποθήκευσης εργαλείων και εργαστηριακού εξοπλισμού . Τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας βρισκόταν σε διαφορετικούς χώρους και όχι στη σχολική μονάδα.
Oι σχολές μεταφέρθηκαν το 1982-83 στο κτίριο της βιοτεχνίας του Χουρσίδη Μιχάλη. Στο χώρο αυτό στεγάστηκε το σχολικό συγκρότημα ΚΕΤΕ μέχρι το 1987.
Το 1988 έγινε η μεταφορά των σχολών στο νέο κτίριο που βρίσκεται δυτικά της πόλης των Γιαννιτσών, στο δρόμο προς τον Πενταπλάτανο. Από τότε μέχρι σήμερα λειτουργούν στις νέες εγκαταστάσεις προδιαγραφών Ε.Ο.Κ. .
Το 1994, λόγω πληθώρας μαθητών, το ΤΕΛ χωρίζεται σε 1ο & 2ο ΤΕΛ Γιαννιτσών με διαφορετικές ειδικότητες.

Με το ν. 2525 καταργήθηκαν το 1997 τα ΤΕΛ και οι ΤΕΣ και μετονομάστηκαν σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ΤΕΕ.
Από το Σεπτέμβριο του 2000 το 1ο και 3ο Τ.Ε.Ε. ενώθηκαν σ' ένα σχολείο, το 1ο Τ.Ε.Ε.
Με το ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 Α΄) έγινε μετατροπή των Τ.Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Λ
Σήμερα στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα λειτουργούν το 1ο & 2ο ΕΠΑ.Λ και το 3ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: