Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Δραστηριότητες Σχολικών Βιβλιοθηκών

Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες του Υπ. Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με τον πλούσιο εξοπλισμό που διαθέτουν εδώ και πολλά χρόνια (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, οπτικοαουστικό υλικό, χρήση νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων ψηφιακών εφαρμογών στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο), δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές της β/βάθμιας εκπ/σης να οργανώσουν και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου που αποβλέπουν τόσο στην κατάρτιση όσο και στην ψυχαγωγία τους.
Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 οι μαθητές και η καθηγήτρια του τμήματος Γαλλικών του 1ου «Αριστοτέλειου Λυκείου σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια της σχολικής Βιβλιοθήκης πραγματοποίησαν πολλές δραστηριότητες με αφορμή την επίσκεψη δύο Γαλλίδων σχολικών βιβλιοθηκονόμων
Μέσω των νέων τεχνολογιών συμμετείχε και η βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τις Γαλλίδες βιβλιοθηκονόμους, που εργάζονται σε αγροτικά σχολεία, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες στο blog της σχ. βιβλιοθήκης 1ου ΓΕΛ Ελευσίνας και στον ιστοχώρο των Σχ. Βιβλιοθηκών ΕΠΑΕΑΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: