Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Ημερήσιο Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Μαθητές του τμήματος ΑΤ3 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν το πρόγραμμα σχεδιασμού Auto Cad
από τον καθηγητή κ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: