Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Σχέσεις σχολείου και οικογένειας - Άρθρο στο Περιοδικό Μέντορας του Π.Ι.

Σχέσεις σχολείου και οικογένειας - Συγκριτική παράθεση

απόψεων Εκπαιδευτικών και γονέων

This study addressed Greek teachers and parents’ perceptions of their role

and responsibilities, as well as the types and areas of co-operation. Analysis of

199 questionnaires to in-service teachers and 581 questionnaires to parents

revealed that teachers were perceived as "experts" in academic domains, while

parents were perceived as "guardians" of children’s social and emotional

growth. Both teachers and parents’ role was to keep each other informed

about children’s achievement in school and home setting respectively. Results

of the study are discussed in terms of implications for initiatives to develop

school-family relations in teacher training programmes.

Key words: Family-school relations, teachers, parents, perceptions

Την ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη του κ. Η. Ματσαγγούρα

(Πανεπιστήμιο Αθηνών) και της κ. Μ. Πούλου (Πανεπιστήμιο Πάτρας)

μπορείτε να διαβάσετε στο περιοδικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Μέντωρ τεύχος 11, Αθήνα 2009, σελ. 27-41.


Δεν υπάρχουν σχόλια: