Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Προβολή ταινίας στους μαθητές του τμήματος
Γ΄ Υγείας του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών με θέμα:
«Το Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα».
Επιμέλεια παρουσίασης: καθηγήτριες Τομέα Υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: